Rotunda Sv. Petra a Pavla ...bývalá Stará Plzeň

Akademie Staré Plzně - Může nám být k prospěchu šamanský pohled na svět?

Kdy: 3. 12. 2019 18:00 - 19:00

Kde: Obřadní síň radnice

plakát

Díky osobní zkušenosti autorky se pokusíme přiblížit si indiánské pojetí vnímání přírody a jemnohmotného světa, tzv. primitivními národy z peruánské Amazonie. Jak pohlížejí na přírodu, jak komunikují se svým viditelným i neviditelným okolím, jaké je rozdělení jejich rolí ve společnosti? V jakých aspektech a proč pro nás může být jejich pojímání života velmi inspirující – a možná i osvobozující? Vystupuje Dr. phil. Kateřina Kovačková.

Typ akce: ostatní (přednáška)

Příroda, Člověk a Vesmír pohledem amazonských šamanů

Člověk a Příroda. Člověk a Vesmír. Člověk a Člověk. Člověk a Bytí. Zdají se vám to být otázky ekologické, astrofyzikální nebo dokonce vysoké otázky filozofické, na které „běžný člověk“ nemá čas? Nikoliv: Jsou to fenomény, se kterými domorodé kultury – alespoň ty ještě nekontaminované naší „civilizací“ – vchází do interakce i ve svém nejběžnějším životě. Duchovno a „všednodenno“ pro ně nejsou oddělené – jsou součástí Téhož. A toto Téže vychází z jediného, božského Zdroje, pro které mají indiáni různá označení. Tento univerzální Zdroj ovšem nechápou jako od sebe oddělený, ví, protože to cítí každou buňkou svého těla, že jsou přirozeně jeho součástí. Kdybyste se indiána zeptali, jak „chápe“ Boha, nepochopí vás – protože se od Něj(/Ní) nikdy neoddělil... Indiáni nechápou vysoké a nízké, „dobré“ a „špatné“ – vše je Jednota...

Nad touto svou „filozofií“ indiáni ovšem nerozvažují – kdyby rozumovali jako my, nepřežili by v Amazonii či Andách jediný den... Oni prostě „žijí“ to, co „funguje“, co se osvědčilo po stovky generací jejich předků. Na rozdíl od Evropy i jiných kontinentů se v Amazonii a Andách ještě zachovaly ostrůvky původního vědění, které bylo jinde různými systematickými genocidami – vzpomeňme v našich zeměpisných šířkách na křesťanská tažení proti „pohanům“ a čarodějnické procesy – cíleně vykořeňováno s takovou důkladností, že si dnes možná vpomeneme na „sektu“ Katarů v jižni Francii, už ale těžko třeba na tzv. Bogomolce žijících kdysi na Balkánu.

Nyní se vracíme k prastarým poznatkům o svém Já, o Matce Zemi, o Vesmíru. Tušíme, že jsme s naší „vyspělou civilizací“ dospěli na samý vrchol či samé dno (záleží na úhlu pohledu) a dál už to jaksi nejde, pokud nechceme zničit sebe sama. Co s tím? Lidská bytost intuitivně hledá jinde, hledá své dávno zapomenuté, církví, výchovou, školní docházkou a sociálním prostředím deformované Vědění o podstatě a funkci sebe sama a Vesmíru – většinou při tom upíráme svoji pozornost na různé východní nauky. Tušíme, že tam někde je skryto možná víc než jen zrnko pravdy.

Já bych ve své přednášce ovšem ráda zaměřila pozornost posluchače směrem od Čech jihozápadním, do latinské Ameriky, konkrétně Peru. Indiáni ničemu „nevěří“ – oni „ví“. A to je obrovský rozdíl. Bežně komunikují s bytotmi, které bychom v naší kultuře nazvali anděly, dokáží se naladit na Ducha galaxie, pralesa nebo třeba rostliny, kterou v pralese hledají pro vyléčení svého pacienta, i na Ducha zvířete, kterého zabijí, aby kmen získal obživu. Jak jsem již uvedla, neexistuje vysoké nebo nízké, banální a sakrální. Vše součástí Všeho, Jednoty ve Všem.

Než se spolu podíváme do Amazonie, kde navštívíme i rituál s posvátnou „medicínou“ ayahuascou, zavítáme nejprve krátce na pobřeží Pacifiku a poté na náhorní planinu Nazca s dodnes neobjasněnými piktogramy, za kterými se už i na první pohled zdá skrývat víc, než jen obrázky zvířat a čáry křížem krážem pustinou. Na těchto obrazcích si pokusíme osvětlit působení tzv. jemnohmotného světa – nejprve směrem dovnitř, k našemu Já, k naší vlastní bytosti, pak směrem ven – působení na naše okolí a celou realitu. 

Dr. phil. Kateřina Kovačková

Další informace

Adresa místa konání

Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec, 332 02

Časová náročnost

Doba trvání: 60 minut

Organizátor

Občanský spolek Hůrka a Radyně
Zdroj: Město Starý Plzenec
Datum vložení: 8. 7. 2019 8:28
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2019 8:46

Rotunda